Ochrona danych osobowych - Newsletters

ZGODA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Z przyjemnością Państwo witamy w naszym internetowym sklepie. Aby ułatwić zakupy i uzyskać informacje o nas i naszych produktach, potrzebujemy niektórych Twoich danych osobowych. Ponieważ możliwość przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych nie wynika z prawa, więc potrzebowalibyśmy Twojej zgody.

Przed udzieleniem zgody, która jest całkowicie dobrowolna, musimy przekazać Ci pewne informacje do przetwarzania danych osobowych, które powinieneś wiedzieć przed wyrażeniem zgody na to, że my, DECOLED, s.r.o., z siedzibą w ul. Fráni Šrámka 18/2622, Praga, kod pocztowy: 15000, Republika Czeska; numer identyfikacyjny VAT: CZ25387677, zarejestrowanej pod numerem C 60918, podlegającej sądowi okręgowemu w Pradze, e-mail: info@decoled.pl, (dalej tylko „firma“ lub „my“), powyższe dane osobowe przechowujemy i dalej wykorzystywany zgodnie z tą zgodą.

1. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu rejestracji, automatycznego uzupełniania danych dla Twoich zamówień, celów marketingowych i ewentualnie wysyłania informacji o naszych produktach i aktualnościach dotyczących naszej firmy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda.

2. KATEGORIE DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie tej zgody będziemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, nazwę, nr telefonu, adres e-mail, historię Twoich zakupów i Twoich zdjęć dostarczonych do naszej firmy, dalej w związku z Twoim wybranym adresem wysyłkowym, nazwą ulicy, numerem, miastem oraz kodem pocztowym a w odniesieniu do wybranego adresu rozliczeniowego, nazwy ulicy, numeru, miasta i kodu pocztowego, nr REGON , w niektórych przypadkach, nr NIP.

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I PRZESYŁANIE DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane ani udostępnione osobom trzecim. Wyjątkiem jest tylko przekazanie władzom państwowym, jeżeli wymaga tego prawo (np. policja Republiki Czeskiej) i przekazanie osobom, które świadczą nam usługi związane z realizacją celu zgodnie z punktem 1 tej zgody.

W szczególności dane osobowe do automatycznego uzupełniania danych Twoich zamówień, a także ewentualne przesyłanie informacji o naszych produktach i aktualności o naszej firmie będą przekazywane i przetwarzane przez firmę next CRE s.r.o., z siedzibą Poštovní 244, Staré Město, 739 61 Třinec, Republika Czeska; numer identyfikacyjny VAT: CZ29396239, albo osoby współpracujące z tą firmą.

Jeżeli z czasem coś się zmieni, powiadomimy Cię o każdej zmianie za pośrednictwem podanego przez Ciebie e-maila.

Nie będziemy przekazywać danych osobowych do żadnego państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, która nie zapewnia odpowiedniej ochrony prywatności.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE PAŃSTWA PRAW, W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH

Masz wiele praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Możesz nas kiedykolwiek pocztą lub e-mailem zażądać o potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane a jeżeli są, masz prawo dostępu do tych danych osobowych a do informacji o nich. Masz prawo do poprawiania niedokładnych lub dopełnienie niekompletnych danych osobowych. Dalej masz prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych innemu administratorowi.

Przetwarzamy dane osobowe w sposób uczciwy i przejrzysty. Jeśli jednak uważasz, że tak nie jest, zawsze masz prawo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Wszystkie informacje i dane kontaktowe można znaleźć na stronie: www.giodo.gov.pl.

5. CZAS PRZETWARZANIA

Udzielasz tę zgodę na czas nieokreślony. Możesz kiedykolwiek odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, dane osobowe przetwarzane w ramach tej zgody zostaną natychmiast usunięte.

6. DODATKOWE INFORMACJE

Dane osobowe są przetwarzane ręcznie.

7. ZGODA

Potwierdzeniem w formie zaznaczenia właściwego okienka o zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z powyższym opisem, a jednocześnie potwierdzasz, że zaznajomiłeś się z powyżej wymienionymi informacjami.

Newsletter

Dowiaduj się na bieżąco o wszystkich nowościach.